Disclaimer, Privacy & Cookie statement

In de privacyverklaring leest u alles over het gebruik van cookies op WaarSchijntdeZonWel.nl en hoe wij uw privacy beschermen. Dit onderwerp komt nog uitgebreider aan bod in de cookie verklaring (opgesteld volgens de richtlijnen van de toezichthouder). Alle informatie met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden, eigendom en toepasselijk recht is te vinden in de disclaimer. Door het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

  • Cookie beleid
  • Privacy Statement
  • Disclaimer

Wanneer je een bezoek brengt aan www.WaarSchijntdeZonWel.nl, kennen wij cookies toe. Cookies zijn (tijdelijke) tekstbestanden, die persoonlijke, pseudo-anonieme of anonieme data bevatten, voor  bijvoorbeeld je laptop of mobiel. Hierdoor onthoudt het apparaat informatie over je zoektocht op onze website. Je kunt dan bijvoorbeeld gemakkelijk opnieuw je zoekopdracht herhalen en word je niet meer gehinderd door notificaties en pop-ups die je eerder hebt weggedrukt. Daarnaast gebruiken wij informatie over elke zoekopdracht om onze website slimmer en beter te maken voor het gebruik van de individuele bezoeker. Ook gebruiken we cookies ook voor marketing- en verkoopdoeleinden.

WaarSchijntdeZonWel.nl is nooit geïnteresseerd in individuele persoonsgegevens, behalve om deze te gebruiken om inzicht te krijgen in kanalen en pseudo-anoniem gedrag van bezoekers. 

Bijvoorbeeld: een bezoeker komt via een zoekopdracht in Google terecht op een pagina van WaarSchijntdeZonWel.nl. WaarSchijntdeZonWel gebruikt de data van dit individuele bezoek (bijvoorbeeld hoe lang de bezoeker op de pagina blijft) getotaliseerd met alle andere bezoeken die op zelfde wijze geregistreerd worden, op een abstracte en niet individueel inzichtelijke wijze, enkel om inzicht te verkrijgen hoe het “kanaal” Google functioneert voor WaarSchijntdeZonWel.nl als bron van verkeer.

De cookies worden gebruikt voor de volgende applicaties:
Google Analytics
Google Tag Manager
Google Optimize
Google Search Console
Facebook
Google Plus
Twitter
Mailchimp
Tradetracker
Daisycon
Performance Horizon
Awin
Tradedoubler

Cookies accepteren:
Voor een werkende website, is het nodig dat je het cookie & privacy reglement van WaarSchijntdeZonWel.nl accepteert. Met ingang van 25 mei 2018 volstaat enkel nog de bewuste acceptatie van het cookie- en privacyreglement om door te kunnen gaan op de website. 
Door het niet accepteren van de voor het functioneren noodzakelijke cookies op WaarSchijntdeZonWel.nl, zijnde in dit geval de cookies die noodzakelijk zijn voor de inkomsten van WaarSchijntdeZonWel.nl en daarmee de voortzetting WaarSchijntdeZonWel.nl een verdere voortzetting van de gratis dienstverlening voor de individuele gebruiker. Dat wil zeggen: indien je niet de cookies accepteert, wordt WaarSchijntdeZonWel.nl ontoegankelijk voor de bezoeker.

Cookies verwijderen of uitschakelen:
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze aanbiedingen niet toegankelijk zijn. In jouw internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren. Bij het niet accepteren zullen de aanbiedingen van WaarSchijntdeZonWel.nl niet toegankelijk zijn totdat deze geaccepteerd worden, dit geldt idem voor herhaalbezoeken waarin het cookie- en privacyreglement nog niet geaccepteerd is.

De verschillende soorten cookies:

Basis:
WaarSchijntdeZonWel.nl verkoopt geen zonvakanties of andere producten en anonimiseert de data van personen die op de site terechtkomen. Hierdoor heeft WaarSchijntdeZonWel.nl  nauwelijks persoonlijke data in beheer en mogen wij een selecte datapunten verzamelen die geenszins aan u als persoon te koppelen vallen. Onder noodzakelijke cookies vallen alle datapunten die WaarSchijntdeZonWel gerechtigd is om te plaatsen zonder expliciete toestemming van de bezoeker. Dit betreft enkel volledig geanonimiseerde data die van uiterst belang zijn bij het functioneren van de site. Op basis van deze data kan WaarSchijntdeZonWel.nl de dienst van het vergelijken van vakanties blijven aanbieden. 


Compleet:
Onder de noemer Overige Cookies vallen cookies waarvoor wij expliciet toestemming van u nodig hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze Marketing Cookies die wij tevens volledig anonimiseren. Deze cookies zijn echter wel essentieel om ervoor te zorgen dat WaarSchijntdeZonWel.nl kan blijven voortbestaan als site. 

Functionele cookies:

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt voor gebruikers. WaarSchijntdeZonWel gebruikt hiervoor verschillende cookies die tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.

Analyserende cookies:
Met analyserende cookies kennen wij cookies toe die ons iets leren over welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke juist interessant zijn, enzovoorts. Met deze informatie maken wij de website beter voor de gebruikerservaring. Op www.WaarSchijntdeZonWel.nl analyseren wij informatie over bezoekers met o.a. Google Analytics, TradeTracker, Daisycon en overige eerder genoemde netwerken en systemen.

Marketing cookies:
WaarSchijntdeZonWel.nl gebruikt de zogeheten Marketing Cookies voor marketingdoeleinden. Zo kan WaarSchijntdeZonWel je bijvoorbeeld per e-mail aanbiedingen sturen voor de bestemming waar je ook écht naar op zoek bent, als jij je daarvoor hebt ingeschreven natuurlijk. Via de Marketing Cookies kan WaarSchijntdeZonWel.nl bijvoorbeeld aan zijn partners tonen dat het doorverwezen bezoekers aanlevert aan hun sites als Marketing kanaal, en hiervan is het voortbestaan van de dienst die de site aanbied afhankelijk. Als je bijvoorbeeld op een aanbieding van TUI klikt, en naar de site van TUI wordt geleid, weet TUI niet dat jij persoonlijk op hun site terechtkomt via WaarSchijntdeZonWel.nl, zij weten enkel dat er een anoniem persoon op de TUI site terechtgekomen is via WaarSchijntdeZonWel.nl.

HTTPS:
WaarSchijntdeZonWel.nl respecteert de privacy van privé-gegevens door deze ook echt privé te houden. De gehele website is middels HTTPS standaard up-to-date beveiligd. Dat betekent dat gebruikers gegevens zijn beveiligd middels een zogeheten Transport Layer Security (TLS) verbinding. Via TLS worden gedragsgegevens versleuteld over internet verstuurd. Om op een site met TLS te surfen, heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige TLS-verbinding aan het " groene slotje" in je browser.

Persoonlijke gegevens:
Jouw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. We geven je gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden, wel kan het zijn dat je pseudo-anonieme gegevens aan derden zoals vliegtuigmaatschappijen, accommodatie-eigenaren en overige partijen die verbonden zijn aan jouw bezoekgedrag worden verstrekt ten behoeve van de toekenning aan WaarSchijntdeZonWel als marketingkanaal. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat indien een bezoeker op WaarSchijntdeZonWel.nl doorklikt en daarmee een bezoek brengt aan een partner dat WaarSchijntdeZonWel.nl als bron wordt gezien van het bezoek. Hierbij worden geen persoonlijke data geleverd aan derden zoals een e-mailadres, ip-adres of andere persoonlijke datapunten.

Welke (gebruikers )data verwerkt en slaat WaarSchijntdeZonWel.nl op?

IP-adres (anoniem):      
Door je IP-adres te onthouden, herkennen we je makkelijker terug op onze website. Dit gebeurt volledig automatisch in de trackingsystemen, o.a. Google Analytics  waar WaarSchijntdeZonWel gebruik van maakt, op een wijze waarbij inzicht in de ip-adressen niet gebruikt wordt. De laatste cijfers  van je IP-adres worden direct voor het bij ons in beheer komt verwijderd waardoor je nooit individueel geidentificeerd kan worden. Het dient enkel het doeleinde om op anonieme wijze online gedrag aan elkaar te kunnen koppelen. Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

Clicks op partners:
Bij het klikken op één van de reisaanbieders (partners) wordt een cookie geplaatst waardoor het daaropvolgende bezoek aan de website van de partners, zoals o.a. TUI of D-reizen, wordt toegewezen aan WaarSchijntdeZonWel.nl. Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

Leads door doorverwijzingen:
Bij het klikken op één van de reisaanbieders (partners) wordt een cookie geplaatst waardoor het daaropvolgende bezoek, en eventueel gedrag dat door de partner wordt gezien als het verzamelen van een lead,  aan de website van de partners, zoals o.a. TUI of D-Reizen, wordt toegewezen aan WaarSchijntdeZonWel.nl. Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

Sales door doorverwijzingen:
Bij het klikken op één van de reisaanbieders (partners) wordt een cookie geplaatst waardoor het daaropvolgende bezoek, en eventueel gedrag dat door de partner wordt gezien als het verzamelen van sales,  aan de website van de partners, zoals o.a. TUI of D-reizen, wordt toegewezen aan WaarSchijntdeZonWel.nl. Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

E-mailadres:
WaarSchijntdeZonWel.nl slaat het e-mailadres van de bezoekers op die zich hebben ingeschreven voor een Sunny-Deal-Alert en / of andere vormen van nieuwsbrieven of notificaties. Ontvang je liever geen Sunny-Deal-Alerts, nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Je kunt je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief, door in te loggen op jouw persoonlijke Sunny-Deal-Alert omgeving of via de klantenservice.  

De e-mailadressen worden opgeslagen op een eigen mailserver en een gedeelte wordt opgeslagen op de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp bevinden zich niet in Europa, hiermee geeft u bij het akkoord gaan met de voorwaarden ook expliciet toestemming voor de opslag van persoonlijke, pseudo-anonieme en anonieme data buiten de Europese Unie.  

Overige niet persoonlijke data opslag:
 Er zijn enkele andere geanonimiseerde datapunten die worden opgeslagen worden op een getotaliseerde manier waardoor het individuele gedrag  niet inzichtelijk is, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde tijd die wordt gespendeerd op de site, welke type apparaten er worden gebruikt, welke versie van een browser er gebruikt wordt en zo nog vele andere datapunten die informatie geven over de werking van de site, maar geen inzicht bieden in jouw persoonlijke gedrag.

Vragen / Opmerkingen:
Heb je vragen of opmerkingen omtrent de opslag en verwerking van data door Waarschijntdezonwel.nl? Laat het ons weten per mail of telefoon. WaarSchijntDeZonWel.nl is tussen doordeweeks tussen 09.00 – 17.30 telefonisch bereikbaar.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Leads2Travel B.V.:
De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en het contact met bezoekers over de data die wordt opgeslagen is T.T. Ferguson. T.T. Ferguson is te bereiken op timothy@leads2travel.nl voor vragen over dataverwerking en opslag, verzoeken tot verwijdering of aanpassing van data en overige vragen.

Privacyverklaring

Er wordt zo min mogelijk persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden. Wel maakt WaarSchijntdeZonWel.nl gebruik van cookies. Ook houdt WaarSchijntdeZonWel.nl via Google Analytics statistieken bij over aantallen bezoeken en doorklik percentages. Dit om o.a. onze site beter af te stemmen op de wensen van toekomstige bezoekers.

Het e-mailadres dat u invult om gebruik te maken van de Sunny Deal Service zullen wij nimmer aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Leads2Travel verstrekt geen persoonlijke data zoals e-mailadressen aan derden, tenzij daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gevraagd. De via Google Analytics verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te kunnen brengen en zodoende WaarSchijntdeZonWel.nl beter naar de wensen van de bezoekers te optimaliseren.

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Leads2Travel B.V. gevestigd te Amstelveen. Leads2Travel heeft deze website met zorg ontworpen, samengesteld en aan het onderhoud van de website wordt uiterste zorg besteed. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Leads2Travel sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie op deze website. Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico. Elke beslissing tot het boeken van een reis/kopen van een product bij derden naar aanleiding van verstrekte informatie op deze website is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, beeldmateriaal, data, klimaatmodellen, benamingen, handels- en domeinnamen, merken en logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leads2Travel. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker dan ook niet toegestaan deze informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leads2Travel, te distribueren, verveelvoudigen, verkopen, vertalen, op enige wijze te veranderen, openbaar te maken of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Links naar andere websites

Deze website bevat, voor het gemak van de bezoekers, links naar andere websites welke onderhouden worden door derden. Leads2Travel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacy beleid of de beschikbaarheid van deze andere websites. Het plaatsen van links door Leads2Travel naar aanbiedingen van derden houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van deze aanbiedingen. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat aan de bezoeker een zo eerlijk en optimaal mogelijk aanbod wordt weergegeven, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product/reis dient u de website van het product aan te houden als bron.

 

Adviezen via deze website

Indien er naar aanleiding van adviezen die direct of indirect via deze website worden gegeven voor het nemen van beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Leads2Travel hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Klimaat en weer data

Klimaat- en weer data van deze website zijn afkomstig van verschillende bronnen. Deze data zijn doorgaans correct, maar kunnen ook fouten bevatten. Gegevens van het klimaat zijn gemiddelden over een periode van minimaal 30 jaar. Dit is echter geen garantie dat het weer op een toekomstige datum zal overeenkomen met de klimaatdata. Actuele weersvoorspellingen worden door middel van een automatisch systeem gegenereerd. Deze data zijn meestal correct, maar kunnen foutieve waarden bevatten. Het risico van het interpreteren van de data ligt bij de bezoeker. Leads2Travel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weer- en klimaatdata.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Suggesties en klachten

Heeft u suggesties of klachten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Leads2Travel B.V.

Amstelveen, februari 2012

4191
shares