Disclaimer

Alle informatie met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden, eigendom en toepasselijk recht is te vinden in deze disclaimer. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website WaarSchijntdeZonWel.nl. Door het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Deel dit met je vrienden :

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Leads2Travel B.V. gevestigd te Amstelveen. Leads2Travel heeft deze website met zorg ontworpen, samengesteld en aan het onderhoud van de website wordt uiterste zorg besteed. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Leads2Travel sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie op deze website. Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico. Elke beslissing tot het boeken van een reis/kopen van een product bij derden naar aanleiding van verstrekte informatie op deze website is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, beeldmateriaal, data, klimaatmodellen, benamingen, handels- en domeinnamen, merken en logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leads2Travel. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker dan ook niet toegestaan deze informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leads2Travel, te distribueren, verveelvoudigen, verkopen, vertalen, op enige wijze te veranderen, openbaar te maken of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat, voor het gemak van de bezoekers, links naar andere websites welke onderhouden worden door derden. Leads2Travel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacy beleid of de beschikbaarheid van deze andere websites. Het plaatsen van links door Leads2Travel naar aanbiedingen van derden houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van deze aanbiedingen. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat aan de bezoeker een zo eerlijk en optimaal mogelijk aanbod wordt weergegeven, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product/reis dient u de website van het product aan te houden als bron.

Adviezen via deze website

Indien er naar aanleiding van adviezen die direct of indirect via deze website worden gegeven voor het nemen van beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Leads2Travel hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Klimaat en weer data

Klimaat- en weer data van deze website zijn afkomstig van verschillende bronnen. Deze data zijn doorgaans correct, maar kunnen ook fouten bevatten. Gegevens van het klimaat zijn gemiddelden over een periode van minimaal 30 jaar. Dit is echter geen garantie dat het weer op een toekomstige datum zal overeenkomen met de klimaatdata. Actuele weersvoorspellingen worden door middel van een automatisch systeem gegenereerd. Deze data zijn meestal correct, maar kunnen foutieve waarden bevatten. Het risico van het interpreteren van de data ligt bij de bezoeker. Leads2Travel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weer- en klimaatdata.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Suggesties en klachten

Heeft u suggesties of klachten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Leads2Travel B.V.

Amstelveen, februari 2012Lees ook

Lees ook alles over het gebruik van cookies en het privacy beleid.

Privacy

Cookie beleid